ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
27 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320