ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 25 ม.ค. 2565 12:29
ชื่อย่อหุ้น : SORKON
4.76 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.04 | -0.83%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
101,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
485,938
ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.76 / 63,900
ราคาเปิด
4.80
วันก่อนหน้า
4.80
ราคาเสนอขาย /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.78 / 11,600