ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 23 มิ.ย. 2564 16:38
ชื่อย่อหุ้น : SORKON
4.68 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.06 | -1.27%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
769,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
3,615,288
ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.68 / 460,500
ราคาเปิด
4.74
วันก่อนหน้า
4.74
ราคาเสนอขาย /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.70 / 15,000