ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 27 มิ.ย. 2565 12:29
ชื่อย่อหุ้น : SORKON
5.60 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.15 | 2.75%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,223,312
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
6,805,550
ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.55 / 49,000
ราคาเปิด
5.55
วันก่อนหน้า
5.45
ราคาเสนอขาย /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.60 / 7,000