ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 04 ส.ค. 2563 16:38
ชื่อย่อหุ้น : SORKON
5.15 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.10 | 1.98%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
48,245
ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.10 / 1,000
ราคาเปิด
5.15
วันก่อนหน้า
5.05
ราคาเสนอขาย /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.20 / 4,100