ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 23 ก.ย. 2564 16:35
ชื่อย่อหุ้น : SORKON
5.80 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- | -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
286,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,661,850
ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.80 / 5,700
ราคาเปิด
5.70
วันก่อนหน้า
5.80
ราคาเสนอขาย /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.85 / 65,300