ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 20 ต.ค. 2563 16:36
ชื่อย่อหุ้น : SORKON
5.20 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- | -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
16,190
ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.25 / 4,400
ราคาเปิด
5.35
วันก่อนหน้า
5.20
ราคาเสนอขาย /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.35 / 1,800