ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ม.ค. 2564 16:35
ชื่อย่อหุ้น : SORKON
5.10 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.10 | -1.92%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
322,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,649,890
ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.05 / 10,100
ราคาเปิด
5.30
วันก่อนหน้า
5.20
ราคาเสนอขาย /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.10 / 2,400