ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 06 ธ.ค. 2562 16:40
ชื่อย่อหุ้น : SORKON
49.75 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- | -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
0
ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
49.75 / 100
ราคาเปิด
-
วันก่อนหน้า
49.75
ราคาเสนอขาย /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
50.25 / 200