ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 27 มี.ค. 2563 16:38
ชื่อย่อหุ้น : SORKON
43.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- | -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
0
ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
43.25 / 6,100
ราคาเปิด
-
วันก่อนหน้า
43.00
ราคาเสนอขาย /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
46.75 / 1,000