ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 09 เม.ย. 2564 16:37
ชื่อย่อหุ้น : SORKON
4.94 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- | -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
265,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,310,736
ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.94 / 7,000
ราคาเปิด
4.94
วันก่อนหน้า
4.94
ราคาเสนอขาย /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.96 / 3,500