ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ต.ค. 2562 16:39
ชื่อย่อหุ้น : SORKON
58.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- | -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
0
ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
56.25 / 200
ราคาเปิด
-
วันก่อนหน้า
58.00
ราคาเสนอขาย /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
58.00 / 400