ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 05 มิ.ย. 2563 16:38
ชื่อย่อหุ้น : SORKON
52.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.75 | -1.42%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
135,525
ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
51.75 / 300
ราคาเปิด
53.00
วันก่อนหน้า
52.75
ราคาเสนอขาย /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
52.50 / 11,200