ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นายคมน์สิทธิ์ รัตนวชิรินทร์
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป งานการลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 02-339-3999
โทรสาร: 02-339-3990
อีเมล์: IR@Sorkon.co.th

เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย