นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 23 มิ.ย. 2564 16:38
ชื่อย่อหุ้น : SORKON
4.68 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.06 | -1.27%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
769,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
3,615,288
ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.68 / 460,500
ราคาเปิด
4.74
วันก่อนหน้า
4.74
ราคาเสนอขาย /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.70 / 15,000

อัตราการเติบโตของรายได้ & กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ & Basic and Diluted EPS

หน่วย : ล้านบาท

อีเมลรับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด จากทางบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์. 02-339-3999
โทรสาร. 02-339-3990