นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 25 ม.ค. 2565 11:09
ชื่อย่อหุ้น : SORKON
4.76 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.04 | -0.83%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
68,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
327,072
ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.76 / 37,400
ราคาเปิด
4.80
วันก่อนหน้า
4.80
ราคาเสนอขาย /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.78 / 6,000

อัตราการเติบโตของรายได้ & กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ & Basic and Diluted EPS

หน่วย : ล้านบาท

อีเมลรับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด จากทางบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์. 02-339-3999
โทรสาร. 02-339-3990