นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ม.ค. 2564 16:35
ชื่อย่อหุ้น : SORKON
5.10 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.10 | -1.92%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
322,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,649,890
ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.05 / 10,100
ราคาเปิด
5.30
วันก่อนหน้า
5.20
ราคาเสนอขาย /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.10 / 2,400

อัตราการเติบโตของรายได้ & กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ & Basic and Diluted EPS

หน่วย : ล้านบาท

อีเมลรับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด จากทางบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์. 02-339-3999
โทรสาร. 02-339-3990