นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 27 มิ.ย. 2565 12:28
ชื่อย่อหุ้น : SORKON
5.65 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.20 | 3.67%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,211,012
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
6,736,450
ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.60 / 9,800
ราคาเปิด
5.55
วันก่อนหน้า
5.45
ราคาเสนอขาย /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.65 / 37,800

อัตราการเติบโตของรายได้ & กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ & Basic and Diluted EPS

หน่วย : ล้านบาท

อีเมลรับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด จากทางบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์. 02-339-3999
โทรสาร. 02-339-3990