นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ม.ค. 2563 16:41
ชื่อย่อหุ้น : SORKON
49.50 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.75 | 1.54%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
34,425
ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
48.75 / 200
ราคาเปิด
49.25
วันก่อนหน้า
48.75
ราคาเสนอขาย /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
49.75 / 200

อัตราการเติบโตของรายได้ & กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ & Basic and Diluted EPS

หน่วย : ล้านบาท

อีเมลรับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด จากทางบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์. 02-339-3999
โทรสาร. 02-339-3990